Koniče

2015-08-24 20:16:44

(Naniju Šaćiroviću)

Oj javore ili hraste, hajemo vas, pa neka ste!
Ispod vas se sagni-uvi, kolj'ko dugo, ko lji tuvi?
Niklji kraj vas mezarovi, stari ka' nam prađedovi
I pešterska guja ljuta kofista se tu kraj puta
Veljike lji tuviš jade, tu kašike od te grade,
a poneki i grabulje, veljahulje, veljahulje!!!


Autor: Redžep Škrijelj

poezijaKoniče