Tag: Koniče

Koniče

Oj javore ili hraste, hajemo vas, pa neka ste!
Ispod vas se sagni-uvi, kolj'ko dugo, ko lji tuvi?...

2015-08-24 20:16:44

poezijaKoniče