Tag: info

O Pešteri

Pešter ili Pešterska visoravan je krečnjačka zaravan u jugozapadnoj Srbiji. Za područje Peštera se vezuju verovanja da je nekada na njemu bilo jezero, te meštani kažu da je ovo mesto gde je Sveti Đorđe ubio aždaju. Pešterska visoravan se prostire na nadmorskoj visini od 900 do 1200 metara i predstavlja najveću visoravan na Balkanu i jednu od najvećih u Evropi.

Teritorija Pešterske visoravni uglavnom obuhvata površinu Opštine Sjenica, dok neki delovi pripadaju Opštinama Novi Pazar i Tutin. Naziv regiona Peštera potiče od reči pešter, koja je arhaični naziv za pećinu. Pešterska visoravan je zapravo prostrano polje (Peštersko polje) beskrajnih pašnjaka, okruženo planinama Jadovnikom (1734 m), Zlatarom (1627 m), Ozrenom (1680 m), Giljevom (1617 m), Zilidarom (1616 m), Javorom (1520 m) i Golijom (1833 m)....

2014-09-29 14:19:29

info