Tag: Karajukića bunari

Karajukića bunari

Na obodu Peštere, desetak kolimetara od granice sa Crnom Gorom, nalazi se mjesto Karajukića Bunari, najhladnije u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji gdje se temeperature spuštaju i do minus 40. Tu je januara 2005. godine izmjereno 39,8 stepeni ispod nule.

2015-07-07 08:41:54

Karajukića bunariPešterPešterska visoravanSelo