Tag: Beloglavi sup

Bjeloglavi sup, simbol Pešteri i Sandžaka

Bjeloglavi sup je poslednja vrsta orla lešinara koja se može videti na našim prostorima i kao takva je pod trajnom zabranom lova, a kako bi se ova ptica sačuvala od istrebljenja. Vlada Srbije je oko 7.500 hektara klisure Uvca stavila pod drugi stepen zaštite i proglasila specijalnim rezervatom prirode.

2015-07-13 18:12:01

VapaUvacPešterska visoravanPešterBeloglavi sup