Sjenička sela

2015-09-21 07:53:02
 • Aliveroviće (do 1979. godine deo Rasna)
 • Bagačiće (od 2007. godine Begačiće)
 • Bare
 • Bačija
 • Bioc (do 1979. godine deo Buđeva)
 • Blato (do 1979. godine deo Krajinovića)
 • Boguti (do 1979. godine deo Štavlja)
 • Božov Potok
 • Boljare
 • Borišiće (do 1979. godine deo Bara)
 • Boroviće (do 1979. godine deo Kladnice)
 • Breza (do 1979. godine deo Raždaginje)
 • Brnjica
 • Buđevo
 • Vapa
 • Veskoviće (1957-1979. godine deo Stupa)
 • Visočka (do 1979. godine deo Zahumskog)
 • Višnjeva
 • Višnjice (do 1979. godine deo Štavlja)
 • Vrapci (do 1979. godine deo Brnjice)
 • Vrbnica (do 1979. godine deo Zahumskog)
 • Vrsjenice (do 1977. godine Vrsjenica)
 • Goluban (do 1979. godine deo Duge Poljane)
 • Gornje Lopiže
 • Goševo
 • Grabovica (do 1979. godine deo Trijebina)
 • Gradac (do 1979. godine deo Dragojlovića)
 • Grgaje (do 1979. godine deo Bara)
 • Doliće
 • Donje Goračiće
 • Donje Lopiže
 • Dragojloviće
 • Draževiće
 • Družiniće
 • Dubnica
 • Duga Poljana
 • Dujke
 • Dunišiće
 • Žabren
 • Žitniće
 • Zabrđe (do 1979. godine deo Duge Poljane)
 • Zaječiće
 • Zahumsko
 • Jevik (do 1979. godine deo Kladnice)
 • Jezero (do 1979. godine deo Višnjeva)
 • Kalipolje (do 1979. godine deo Kladnice)
 • Kamešnica
 • Kanjevina (do 1979. godine deo Krstca)
 • Karajukića Bunari (do 1979. godine deo Ugla)
 • Kijevci (do 1977. godine Kijevce)
 • Kladnica
 • Kneževac (do 1979. godine deo Štavlja)
 • Koznik (do 1979. godine deo Šara)
 • Kokošiće (do 1979. godine deo Štavlja)
 • Krajinoviće
 • Krivaja(do 1979. godine deo Donjih Goračića)
 • Krnja Jela (do 1979. godine deo Tuzinja)
 • Krstac
 • Krće
 • Lijeva Rijeka (do 1979. godine deo Šara)
 • Ljutaje (do 1979. godine deo Duge Poljane)
 • Mašoviće
 • Medare (do 1979. godine deo Sjenice)
 • Međugor (do 1979. godine deo Raškovića)
 • Miliće (do 1979. godine deo Šara)
 • Papiće (do 1979. godine deo Ursula)
 • Petrovo Polje (do 1979. godine deo Žabrena)
 • Plana (do 1979. godine deo Zahumskog)
 • Poda (do 1979. godine deo Boljara)
 • Ponorac
 • Pralja
 • Raždaginja
 • Rasno
 • Raspoganče (do 1979. godine deo Stupa)
 • Rastenoviće (do 1979. godine deo Tuzinja)
 • Raškoviće
 • Sjenica
 • Skradnik (do 1979. godine deo Gornjeg Lopiža)
 • Strajiniće (do 1979. godine deo Uvca)
 • Stup
 • Sugubine
 • Sušica (1957-1979. godine deo Brnjice)
 • Trešnjevica (do 1979. godine deo Višnjeve)
 • Trijebine
 • Tuzinje
 • Tutiće (do 1979. godine deo Krajinovića)
 • Uvac
 • Ugao
 • Ursule
 • Ušak (do 1979. godine deo Donjeg Lopiža)
 • Fijulj (do 1979. godine Fijulje)
 • Caričina
 • Cetanoviće
 • Crvsko (do 1979. godine deo Goševa)
 • Crčevo (do 1979. godine deo Šara)
 • Čedovo
 • Čipalje (do 1979. godine deo Bagačića od 2007. godine Čipalj)
 • Čitluk (do 1979. godine deo Cetanovića)
 • Šare
 • Štavalj
 • Šušure.

Autor:

SeloSjenička sela