Tag: Ovčiji sir

Sjenička ovca

Po svojoj brojnosti i geografskoj rasprostranjenosti sjeničko-pešterska ovca je najzastupljeniji soj pramenke na područiju Srbije. Ovaj soj pramenke se razvio na Pešterskoj visoravni u okolini Sjenice. Međutim sjenička ovca ili Vasojevićka ovca kako se još naziva uzgaja se na širem područiju zapadne Srbije, istočnim delovima Republike Srpske i severnom delu Crne Gore. Danas se u Srbiji retko može naći čista sjenička pramenka, obično su to jedinke ukrštene sa merino ovcama.

2014-11-19 22:26:32

stocarstvosjenicka ovcaovceOvčiji sir

Sjenički sir

Područje sa koga potiče Sjenički ovčiji sir obuhvata teritoriju opština Sjenica i Tutin, gde se nalazi i najveća visoravan na Balkanu i jedna od većih u Evropi: Sjeničko-pešterska visoravan. Sa nadmorskom visinom od 1150 metara i površinom od 63 km², predstavlja jedinstvenu, ni sa čim uporedivu oazu u srcu Evrope. Pešterska visoravan je zapravo nepregledan pašnjak, tu i tamo prošaran ponekim šumarkom, njivama ili zbijenim selom. Na osnovu geografskih karakteristika može se reći da između Sjeničke i Pešterske visoravni postoje znatne razlike. Sjenička visoravan se može svrstati u kotline, dok Peštersko polje ima karakteristike kraške površi i više je od Sjeničke visoravni u proseku za oko 150 do 200 m.

2014-09-30 07:49:12

Ovčiji sirPešterski sirSjenički sir