Tag: Istorija

Ugledni historičari iz Sarajeva i Sandžaka tvrde da je neznani junak sa Avale Bošnjak sa Pesteri.

I poslije pola vijeka polaganja vjenaca i cvijeća na grob neznanog junaka na Avali u Beogradu, šira javnost ne zna ko je zapravo “neznani junak”. Ipak, u stručnim krugovima, ali i među narodima u Sandžaku taj neznanac ima svoje i ime i prezime, riječ je o sandžačkom Bošnjaku Sulejmanu Baliću.

2015-07-12 20:24:29

PešterIstorijaPešterska visoravan