Tag: štetočine

Euproctis chrysorrhoea L. Žutotrba

Euproctis chrysorrhoea L. Žutotrba predstavlja polifagnu vrstu štetočine koja se hrani lišćem velikog broja vrsta listopadnog drveća i grmlja. Leptiri su bijele boje sa karakterističnim čuperkom žutih dlačica (ime) koje se nalaze na kraju trbuha.

2015-07-06 13:40:12

insektiBiljkeBilještetočine