Euproctis chrysorrhoea L. Žutotrba

2015-07-06 13:40:12

Euproctis chrysorrhoea L. Žutotrba predstavlja polifagnu vrstu štetočine koja se hrani lišćem velikog broja vrsta listopadnog drveća i grmlja. Leptiri su bijele boje sa karakterističnim čuperkom žutih dlačica (ime) koje se nalaze na kraju trbuha. Gusjenica je crnosive boje sa dvije rđastocrvene linije sa leđne strane, a sa strane ima po jednu bijelu liniju koja je sastavljena od kosih crtica. Dužina gusjenice je 30-40mm. Svaki segment ima bradavice sa kojih polaze žute guste dlačice koje se lako lome izazivajući svrab na koži čovjeka. Lutka je duga do 20mm čokoladnosmeđe boje, nalazi se u rijetkom kokonu upredenom u lišće ili u pukotine kore. Jaja su loptasta oblika položena u nekoliko slojeva i prekrivena zlatnožutim dlačicama sa trbuha ženke. Ovo je evropska vrsta koja je prenešena u Sjevernu Ameriku krajem 19. vijeka. Fotofi lna je vrsta koja se roji tokom jula mjeseca, leti u večernjim časovima. Nakon kopulacije ženka polaže jaja u jajna legla (300-400 jaja). Mlade gusjenice se pile 2-3 nedjelje nakon polaganja jaja (početkom avgusta). Mlade gusjenice ostaju zajedno, u početku skeletiraju lišće na kojem su se ispilile, a kasnije ga obmotavaju paučinastim nitima gradeći tako početak zimskog gnijezda. Prezimljava u stadijumu gusjenica (III stupanj) koje se nalaze u zimskim gnijezdima. Ova gnijezda se nalaze najčešće na vršnim granama, u njima se najčešće nalazi (300-400 gusjenica). Taj broj ponekad može biti i znatno veći. U rano proljeće započinju sa brstom pupova i tek razvijenih mladih listova. Ovo je veoma opasno jer se može dogoditi da ne dođe do listanja stabala. Odrasle gusjenice se razilaze, samostalno se hrane do kraja maja. Krajem maja i početkom juna mjeseca završavaju razviće, zapredaju se u zaostalom i djelimično pojedenom lišću. Tu ispredaju kokone i hrizalidiraju. Stadijum lutke traje 15-25 dana, nakon čega se ponovo pojavljuju imaga. Ovo je polifagna vrsta koja pokazuje sklonost ka masovnom namnoženju. U stanju je da dovede do pojave golobrsta, posebnu opasnost predstavlja njeno pojavljivanje zajedno sa gubarem. Ovu vrstu je teško suzbijati, posebno ako dođe do prenamnoženja. Ovo je dobro poznati defolijator hrasta lužnjaka,


Autor:

insektiBiljkeBilještetočine