Pešterski med

2014-09-29 20:49:16

Pešterski med predstavlja čitavo bogatstvo prirodnih hranljivih materija od ogromne fiziološke i preventivne vrednosti za ljudski organizam. Pčelinji med, onakav kakav dolazi iz košnice jedinstvena je hrana za ljude, jer ne podleže nikakvoj daljoj obradi.

Pešterski-livadski med koji je sakupljen od mnogobrojnih medonosnih biljaka na pešterskoj visoravni, nadmorske visine 1100-1300 m. Računa se da je Pešterski med, jedan od najkvalitetnijih upravo zato što je pešterska flora boljeg ukusa i sastava od ostalih. Takav med je tečniji, aromatičniji, zdraviji jer poseduje raznovrsne i dragocene prirodne sastojke (eko med).

Poslednjih godina, lekari su u mnogim zemljama sproveli anketu među ljudima koji redovno upotrebljavaju med u ishrani, kao i među pčelarima, pa su zaključili da pri redovnoj upotrebi meda organizam pojačava otpornost protiv mnogih bolesti i produžuje život.


Autor:

zdrava hranapešterski medmed